Nå har isen gått og pH-loggerne tas opp!

Kunnskap om vannkjemi er viktig for å kunne styrke svake edelkrepsbestander. I vinter har vi hatt pH-loggere ute i Hemnessjøen, Digeren og Harasjøen, samt i Setten (2019/2020) for å se om det er dropp i pH når isen går om våren. Vi fant kortvarige pH-dropp i særlig Setten og Digeren. Vi ser også at pH er lavere og mer variabel på grunt vann  i innsjøer enn i utløpselver. Vi har også sjekket om pH-synker i og rundt kalksteinshauger og det viser seg at kalkhauger gir lokal beskyttelse mot pH-dropp. Kalksteinshauger kan derfor være et viktig tiltak for å bedre levekårene for edelkreps.

Länk till film på Facebook (Video er uten lyd, men med txt)