Svensk-norsk innsats for edelkreps/flodkräftor

Ett interreg sverige-norge projekt

Svensk-Norsk innsats for edelkreps/flodkräftor

Projektets mål

Svensk-norsk innsats for edelkreps/flodkräftor (SNIEF) är ett Interreg Sverige-Norge projekt och har som mål att förbättra förhållanden för flodkräftor i vattendrag i Norge och Sverige. Projektet pågår mellan maj 2019 och december 2022. I takt med att den kräftpestbärande signalkräftan har ökat i svenska och norska vatten är nu flodkräftan akut hotad. För att säkra flodkräftans livsmiljöer behövs åtgärder. I projektet samarbetar aktörer i Sverige och Norge för att på olika sätt skydda och utveckla flodkräftbeståndet. Bland annat testas och vidareutvecklas metoder för att både lokalisera och bekämpa signalkräftor och kräftpest i gränsöverskridande områden.

Sveriges flagga och Norges flagga

Vi som står bakom

Länsstyrelsen Värmland tillsammans med Statsforvalteren i Oslo og Viken är projektägare och står bakom Interreg Sverige-Norge projektet. Medfinansieriärer och samarbetspartners är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Havs- och vattenmyndigheten, Miljødirektoratet, Statsforvalteren i Innlandet, Aurskog-Høland kommune, Utmarksforvaltningen och Vannområdet grensevassdragene.

Projektet stödjs av EU-programmet Interreg Sverige-Norge. 
Läs mer om Sverige-Norge programmet 

Nyheter

Färre signalkräftor i väst – utrotning ger resultat!

I en artikel i Arvika nyheter den 3 oktober 21 kan vi läsa att de försök att utrotningsfiska signalkräftan och samtidigt få stopp på spridningen av kräftpest ger resultat. Det handlar om de sjöar och älvar i Arvika och Eda

Inventering av rombärande flodkräfthonor

Inom Interreg-projektet Svensk-norsk innsats for edelkreps/flodkräftor har under de senaste veckorna inventering av rombärande flodkräfthonor skett. Inventeringen har utförts i ett vattendrag och två sjöar där det finns flodkräftor, i dessa vatten har pH-loggrar legat ute sen i höstas. pH-loggrarna

Nå har isen gått og pH-loggerne tas opp!

Kunnskap om vannkjemi er viktig for å kunne styrke svake edelkrepsbestander. I vinter har vi hatt pH-loggere ute i Hemnessjøen, Digeren og Harasjøen, samt i Setten (2019/2020) for å se om det er dropp i pH når isen går om

Projektpartners logotyper

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.