Svensk-norsk innsats for edelkreps/flodkräftor

Ett interreg sverige-norge projekt

Svensk-Norsk innsats for edelkreps/flodkräftor

Projektets mål

Svensk-norsk innsats for edelkreps/flodkräftor (SNIEF) är ett Interreg Sverige-Norge projekt och har som mål att förbättra förhållanden för flodkräftor i vattendrag i Norge och Sverige. Projektet pågår mellan maj 2019 och maj 2022. I takt med att den kräftpestbärande signalkräftan har ökat i svenska och norska vatten är nu flodkräftan akut hotad. För att säkra flodkräftans livsmiljöer behövs åtgärder. I projektet samarbetar aktörer i Sverige och Norge för att på olika sätt skydda och utveckla flodkräftbeståndet. Bland annat testas och vidareutvecklas metoder för att både lokalisera och bekämpa signalkräftor och kräftpest i gränsöverskridande områden.

 

Sveriges flagga och Norges flagga

Vi som står bakom

Länsstyrelsen Värmland tillsammans med Fylkesmannen i Oslo og Viken är projektägare och står bakom Interreg Sverige-Norge projektet. Medfinansieriärer och samarbetspartners är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Havs- och vattenmyndigheten, Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Innlandet, Aurskog-Høland kommune, Utmarksforvaltningen och Vannområdet grensevassdragene.

Projektet stödjs av EU-programmet Interreg Sverige-Norge. 
Läs mer om Sverige-Norge programmet 

Nyheter

Plockar upp kräftmjärdar i båt

Provfiske efter kräftor

Projektet har under september genomfört provfiske efter kräftor i två sjöar som gränsar till Norge. Provfiske är viktigt för att se hur kräftbestånden ser ut i sjöarna, både när det gäller flodkräftor och signalkräftor.

Broschyrbild "Hur kan vi rädda flodkräftan? sida 2

Ny broschyr om flodkräftan

Projektet har tagit fram en broschyren “Hur kan vi rädda flodkräftan?”. Där beskriver vi vad man själv kan göra för att förhindra spridning av kräftpest och signalkräftor.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.