Svensk-norsk innsats for edelkreps/flodkräftor

Ett interreg sverige-norge projekt

Svensk-Norsk innsats for edelkreps/flodkräftor

Projektets mål

Svensk-norsk innsats for edelkreps/flodkräftor (SNIEF) är ett Interreg Sverige-Norge projekt och har som mål att förbättra förhållanden för flodkräftor i vattendrag i Norge och Sverige. Projektet pågår mellan maj 2019 och maj 2022. I takt med att den kräftpestbärande signalkräftan har ökat i svenska och norska vatten är nu flodkräftan akut hotad. För att säkra flodkräftans livsmiljöer behövs åtgärder. I projektet samarbetar aktörer i Sverige och Norge för att på olika sätt skydda och utveckla flodkräftbeståndet. Bland annat testas och vidareutvecklas metoder för att både lokalisera och bekämpa signalkräftor och kräftpest i gränsöverskridande områden.

 

Sveriges flagga och Norges flagga

Vi som står bakom

Länsstyrelsen Värmland tillsammans med Fylkesmannen i Oslo og Viken är projektägare och står bakom Interreg Sverige-Norge projektet. Medfinansieriärer och samarbetspartners är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Havs- och vattenmyndigheten, Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Innlandet, Aurskog-Høland kommune, Utmarksforvaltningen och Vannområdet grensevassdragene.

Projektet stödjs av EU-programmet Interreg Sverige-Norge. 
Läs mer om Sverige-Norge programmet 

Nyheter

Gruppbild deltagare på SLU Aquas sötvattenslaboratorium vid Drottningholm.

Workshop eDNA

Visste du att vatten kan innehålla fragment av DNA från kräftor? eDNA-metoden testas och utvecklas som ett komplement inom traditionell miljöövervakning. Denna veckan träffades våra projektpartners på en workshop om eDNA på Statens Lantbruksuniversitets institution för akvatiska resurser

Flodkräfta under vatten gömd bakom sten

Sverige-Norge projekt ska bidra till att bevara flodkräftan

I takt med att den kräftpestbärande signalkräftan har ökat i svenska vatten så är den svenska flodkräftan akut hotad och har minskat drastiskt. För att säkra flodkräftans livsmiljöer behövs det åtgärder. I ett nytt treårigt Sverige-Norge projekt ska nu Länsstyrelsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.