Kontakta oss

Länsstyrelsen Värmland

Jenny Monsén, svensk projektledare
+46 10 224 74 44
jenny.monsen@lansstyrelsen.se

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Terje Wivestad, norsk projektledare
+47 22 00 36 38
fmoatmw@statsforvalteren.no