Positiv trend gällande flodkräftor

Under året har vi fått reda på fem nya vatten med flodkräfta vilket är väldigt glädjande. I tre fall upptäcktes flodkräftorna genom inventering med vattenkikare, det fjärde vattnet berättade en privatperson om. Det femte vattnet där flodkräfta kunde konstateras upptäcktes på ett nytt sätt, genom eDNA-analys av spillning från mink.

Foto ovan: Flodkräfta

Spillning efter mink med rester av kräftor.