25 oktober, 2021

Välj typ eller år. Rensa för att se alla.

Positiv trend gällande flodkräftor

Under året har vi fått reda på fem nya vatten med flodkräfta vilket är väldigt glädjande. I tre fall upptäcktes flodkräftorna genom inventering med vattenkikare,