2022

Välj typ eller år. Rensa för att se alla.

Slutrapport SNIEF

Projektet Svensk-norsk innsats for edelkreps/flodkräftor (SNIEF) har pågått under perioden 2019–2022 med syfte att bidra till att nå gynnsam bevarandestatus.