Workshop eDNA

Gruppbild deltagare på SLU Aquas sötvattenslaboratorium vid Drottningholm.

Visste du att vatten kan innehålla fragment av DNA från kräftor?

eDNA-metoden testas och utvecklas som ett komplement inom traditionell miljöövervakning. Denna veckan träffades våra projektpartners på en workshop om eDNA på Statens Lantbruksuniversitets institution för akvatiska resurser