Kräftpest

Flodkräfta som dött till följd av kräftpest.
Flodkräfta som dött till följd av kräftpest.

Kräftpest orsakas av en vattenlevande algsvamp, Aphanomyces astaci, vilken infekterar sötvattenlevande kräftor och orsakar hög dödlighet i flodkräftbestånd, medan signalkräftan är resistent och oftast bara blir bärare av algsvampen. Kräftpesten härstammar från Nordamerika, men är numera mycket vanligt förekommande i de europeiska signalkräftbestånden. 

Under 1960-talet planterades signalkräftor ut i svenska vatten för att ersätta kräftpestdrabbade flodkräftor. Då visste man inte att signalkräftor är bärare av kräftpest och att de tål sjukdomen men flodkräftor däremot dör om de smittas.

Läs mer om kräftpest på Statens veterinärmedicinska anstalt

Då signalkräftan är bärare av kräftpest så har vi tagit fram ett informationsblad med frågor och svar gällande fiske av signalkräfta.

Vanliga frågor om fiske av signalkräfta (2MB)