Delprojekt 1.a

Kräftpest

Delprojekt 1.a fokuserar på metodutveckling avseende åtgärder för att snabbt lokalisera och förhindra fortsatt spridning av kräftpest i flodkräftbärande områden. Vi arbetar med målinriktat informationsarbete samt att kartlägga de åtgärder mot kräftpest som finns idag. Vi vidareutvecklar eDNA-metodik i kombination med fiske/fångstmetoder för såväl kräftor som andra djur som kan sprida kräftpest.

Flodkräfta som har kräftpest