Delprojekt 1.b

Signalkräfta

Delprojekt 1.b fokuserar på metodutveckling avseende åtgärder för att snabbt lokalisera, förhindra spridning samt eliminera signalkräftor i flodkräftområden. Arbetet görs genom att ta fram en verktygslåda samt målinriktat informationsarbete. Vi arbetar med att kartlägga de åtgärder som finns idag för att stoppa illegal utsättning av signalkräftor samt hur den kan utrotas. Vi vidareutvecklar eDNA-metodik och undersöker olika vandringshinder samt metoder för att förstärka effekten av naturliga och/eller befintliga vandringshinder för att stoppa fortsatt spridning av signalkräftor.

Signalkräfta