Projektområde

Projektet genomförs inom en geografisk zon inom vilken gränsöverskridande smittspridning av kräftpest är sannolik.