Projektaktiviteter

Här finner du projektets planerade aktiviteter under 2020

April

Fältarbete påbörjas

Maj

Projektarbetsgruppsmöte, 14 maj

Juni

Styrgruppsmöte, 3 juni

Juli

Augusti

Provfiske genomförs

September

Oktober

November

December