Projektets organisering

Nedan finner du en beskrivning av projektets organisation och de olika uppdragen.

Styrgrupp

Deltagare:

Chefer från centrala och regionala svenska och norska myndigheter

Uppdrag:

 • Beställare av projektet
 • Hjälper till att förankra projektet hos olika intressenter
 • Följer upp projektets resultat och deltar i beslut
 • Stödjer projektet

Mötesfrekvens:

2 gånger/år

Projektstödsgrupp

Deltagare:

Administrativ personal Länsstyrelsen Värmland och Statsforvalteren i Oslo og Viken

Uppdrag:

 • Kommunikation
 • Ekonomi
 • Rapportering
 • Planering

Mötesfrekvens:

2 gånger/år

Projektarbetsgrupp

Deltagare:

Experter och utförare av projektverksamheten

Uppdrag:

– Diskuterar sakfrågor

Mötesfrekvens:

2 gånger/år

Intern styrgrupp – Länsstyrelsen Värmland

Deltagare:

Personal hos svensk projektägare.

Uppdrag:

– Intern styrning av projektet
– Kommunikation
– Ekonomi
– Planering
– Rapportering

Mötesfrekvens:

1 gång i månaden

Intern styrgrupp – Fylkesmannen i Oslo og Viken

Deltagare:

Personal hos norsk projektägare.

Uppdrag:

 • Intern styrning av projektet
 • Kommunikation
 • Ekonomi
 • Planering
 • Rapportering

Mötesfrekvens:

1 gång i månaden