Projektpartners

Här finner du våra partners i projektet

Länsstyrelsen Värmland

Svensk projektägare. Bidrar med finansiering, biologisk expertis (bevarandearbete), kunskap och erfarenhet kring arbete med flod- och signalkräftor.

Logga Länsstyrelsen Värmland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Norsk projektägare. Bidrar med finansiering, kompetens och erfarenhet från regional förvaltning av hotade arter.

Miljødirektoratet

Samarbetspartner och medfinansiär. Bidrar med arbetstid i projektet.

Miljödirektoratet logga

Statsforvalteren i Innlandet

Samarbetspartner och medfinansiär. Bidrar med arbetstid i projektet.

Aurskog-Høland kommune

Samarbetspartner och medfinansiär. Bidrar med arbetstid i projektet.

Aurskog-Höland kommune

Utmarksforvaltningen

Samarbetspartner och medfinansiär. Bidrar med arbetstid i projektet.

Utmarksforvaltningen

Vannområdet grensevassdragene

Samarbetspartner och medfinansiär. Bidrar med arbetstid i projektet.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Medfinansiär.