Uppföljning av elfiske på flodkräftor samt filtrering av vatten för eDNA-analys

I slutet av augusti 2021 genomförde vi en uppföljning av ett elfiske på kräftor som genomfördes första gången för exakt ett år sedan. Ett vattendrag i Eda kommun elfiskades enligt metodiken för kräftor. Vi vill följa populationsutvecklingen under ett år. Metodiken gör det även möjligt att följa årsynglens utveckling och jämföra med resultatet från 2020.  Samtidigt passade vi på att genomföra eDNA-undersökningar för att detektera flodkräftor. eDNA-provtagningar genomfördes före och efter elfisket. Vi vill se om kräftorna släpper ifrån sig mer DNA efter att vi genomfört ett elfiske. Analyserna är ännu inte klara. eDNA-tekniken har visat sig vara mycket svår för att detektera kräftor, enligt våra erfarenheter.

Foto: Tomas elfiskar