Typ

Välj typ eller år. Rensa för att se alla.

Delrapport 1 Felt-analyse av MiljøDNA

Detta är en delrapport inom projektet Svensk-norsk handlingsplan för sötvattenkräftor. Länsstyrelsen Värmland tillsammans med Statsforvalteren i Oslo og Viken står bakom projektet som projektledare. Ytterligare