Delrapport 1 till Interreg

Projektet Svensk-norsk innsats for edelkreps/flodkräftor (SNIEF) är ett Interreg Sverige-Norge projekt och har som mål att förbättra förhållanden för flodkräftor i vattendrag i Norge och Sverige. Under projekttiden ska projektledningen skriva delrapporten om hur arbetet fortskrider. Här är en länk till Delrapport 1 (pdf), som omfattar tiden 2019-05-15 – 2019-11-15.