22 oktober, 2020

Välj typ eller år. Rensa för att se alla.

Provfiske efter kräftor

Projektet har under september genomfört provfiske efter kräftor i två sjöar som gränsar till Norge. Provfiske är viktigt för att se hur kräftbestånden ser ut