Webbadmin Lansstyrelsen

Välj typ eller år. Rensa för att se alla.

Fältarbetet inom SNIEF är i gång

Fältarbeten som pågår är mätning av pH med s.k pH-loggrar som mäter pH var femtonde minut. Två pH-loggrar är placerade i en sjö och en