Nyheter

Provfiske efter kräftor

Projektet har under september genomfört provfiske efter kräftor i två sjöar som gränsar till Norge. Provfiske är viktigt för att se hur kräftbestånden ser ut

Ny broschyr om flodkräftan

Projektet har tagit fram en broschyren ”Hur kan vi rädda flodkräftan?”. Där beskriver vi vad man själv kan göra för att förhindra spridning av kräftpest

Fältarbetet inom SNIEF är i gång

Fältarbeten som pågår är mätning av pH med s.k pH-loggrar som mäter pH var femtonde minut. Två pH-loggrar är placerade i en sjö och en

Workshop eDNA

Visste du att vatten kan innehålla fragment av DNA från kräftor? eDNA-metoden testas och utvecklas som ett komplement inom traditionell miljöövervakning. Denna veckan träffades våra